KT Elektric

Spændende opgave: Nyt testcenter til Hempel

25/06/19
Vi kan gladeligt offentliggøre vores nyvundne opgave på Hempels nye forsknings- og testcenter i Lundtofte. Projektet er en teknik og entrepriseopgave i samarbejde med vores teknikkonsortiet med D-TEK og Airteam. Hempel er et dansk firma og markedsførende malingsleverandør inden for segmenterne marine, industri, dekorativ, container og yacht.

Den nuværende forskningsbygning skal rives ned, når den nye bygning står klar på adressen. . Det nye forsknings- og testcenter bliver arbejdsplads for ca. 100 medarbejdere og skal samtidig tiltrække internationale forskere og eksperter til området. Testcenteret skal danne rammerne om de rette faciliteter til udvikling af maling og samtidig sikre, at Hempel kan opretholde deres position på markedet som ledende global malingsproducent.

Opgaver på projektet

KT skal på projektet udføre en lang række af installationer, heriblandt automatisk rumslukning ved brand, varslingsanlæg, dørkontrol, alarmsystem og tv-overvågning. I dele af bygningen vil der blive installeret automatisk gasalarm for at detektere udslip af dampe. Kunden har til projektet haft høje krav til deres tekniske udstyr i centeret. For at opfylde dette, bliver der installeret et UPS-anlæg sammen med en nødgenerator. UPS’en overtager alt det udstyr, som ikke må slukkes i tilfælde af strømsvigt, indtil generatoren er klar til at tage over.

Projektet er godkendt til at skulle følge BR15, derfor skal KT ligeledes levere solenergi til bygningen. På Hempel har de valgt at tænke fremad og følge BR18. Nødgeneratoren er desuden valgt med Hempels skærpede krav, for at mindske forurening.

Projektet indeholder derudover en stor BMS-del, så de ansatte ved Hempel kan monitorere deres bygninger. Kunden har derfor valgt et elmålersystem fra Siemens, der kobles op på deres energiregistreringssystem, og gør, at de kan monitorere alle deres bygninger omkring i verden.

Projektet har opstart den 8. juli og forventes at stå færdig medio 2020.