Skolefællesskabet SOSU og VUC&HF, Aalborg (BMS)

Entreprisesum
28.000 m2
Byggeperiode
2013-2014
Kunde
A. Enggaard A/S
Bygherre
SOSU og VUC&HF
Udført arbejde:
Udført CTS og IBI
I  samarbejde med A Enggaard A/S har KT Elektric A/S udført CTS og IBI på det 28.000 m2  store nye Skolefællesskab i Aalborg. 
Nybyggeriet kan huse omkring 2.200 elever og kursister samt 350 ansatte, der i 2014 flytter ind i SOSU Nord, VUC&HF Nordjyllands nye bygninger på Godsbanearealet.
 
Generelt
CTS og IBI løsningen er udført med 31 Beckhoff PLC kontrollere, fordelt ud på henholdsvis SOSU, VUC & hf samt fællesareal . Som overvågnings brugerflade anvendes Scada programmet Indusoft, der direkte er koblet på de enkelte PLC’er uden brug af OPC server.
 
IBI anlæg
Der er udført komplet automatik for styring af radiatorvarme, VAV for variabel luftstyring og solgardiner med trådløs EnOcean tryk. Dagslysstyringen i alle klasselokaler er lavet som en Servodan Stand-alone løsning, der via en relæudgang fortæller IBI styringen, vedr. aktivitet i det pågældende rum. I modsætning til en traditionel VAV løsning, hvor alle VAV- spjæld er forudindstillet mellem min. på 30% og max. på 75%, er alle VAV- spjældindstillet  mellem 0-100% og udstyret med målerkors for måling af den faktiske luftmængde. Dvs. i alle rum med VAV- spjæld styres spjældet direkte efter forholdet mellem den ønskede og aktuelle luftmængde. Ved at styre luftmængden på denne måde kan man sænke det foran siddende ventilationsanlæg fra et normalt fast indstillet tryk på 150 Pa til et variabelt tryk mellem 50-120 Pa, hvor det meste af tiden vil ligge på 60-80 Pa. På denne måde spares helt op til 20-40% energi for hvert ventilationsanlæg i forhold til en konventionelt styring form af et ventilationsanlæg.
 

CTS anlæg
Ventilation
Styring af luftudskiftningen af bygningerne udføres af 10 ventilationsanlæg, der med undtagelse af enkelte flowstyrede anlæg alle styres efter en variabel trykstyring, som beskrevet ovenstående under IBI anlæg. Fra brugerfladen, kan operatøren overvåge anlæggenes driftsstatus samt overstyre alle setpunkter og foretage manuel overstyring af alle anlæggenes bevægelige dele.

Varme
Blandesløjfer for Varmtvandsbeholder for varmt brugsvand.
Blandesløjfer for radiatorvarme.
Blandesløjfer for gulvvarme.
Regulering af varmekredse mod kuldenedfald.
Regulering af strålevarmepaneler.

Ovenlysvinduer i haller
For at muliggøre udluftning af de store haller i mellembygningen mellem SOSU og VUC & hf, er der en række ovenlysvinduer fra Vinduesmaster, der styres via KNX fra CTS anlægget.

Måleropsamling
Der opsamles målerværdier for alle el-målere, varmeenergimålere og vandforbrugsmålere via M-Bus. Da disse målerdata logges i en SQL database, kan operatøren trække de nødvendige målerværdier ud af systemet direkte fra CTS brugerfladen.

Fejlsignaler
Der opsamles meddelelser om fejl fra ABA, Brandspjæld, pumpebrønde, fedtudskillere, drænpumper og olieudskillere.

Effektbelysning
Der er opsat, i alt, 28 RGB paneler, styret med DMX - i den store gennemgående godsbanehal. Kombineret med over 100 restaurede DALI-pendler, giver det mulighed for at skabe den helt rigtige stemning, til enhver lejlighed. Alt dette styres fra et lokalt touch-display, eller fra hovedstationen.Download som PDF