fbpx
Byggeperiode
August 2015 – December 2017
Kunde
Apollovej ApS, Solstra Capita
Bygherre
Partners A/S, Tristan Capital
Vil du vide mere om projektet?

Kronen Vanløse

I teknikentreprise for Apollovej ApS, har KT Elektric udført CTS og IBI på det 25.000 m2 store indkøbscenter Kronen Vanløse. Derudover er der ovenpå centret er det bygget yderligere 15.000 m2 med lejligheder, hvor vi forsyner disse med varmt brugsvand.

Generelt

CTS og IBI løsningen er udført med 15 stk. Beckhoff PLC kontrollere og 65 Rumkontrollere, fordelt på 2 etager med butikslejemål, samt kælder og taghus med i alt 13 stk. ventilationsanlæg. På den overliggende brugerflade til CTS systemet er Scada platformen Indusoft benyttet, som kommunikerer direkte med PLC’erne.

IBI anlæg

Til hvert butikslejemål er der placeret en IBI-Boks med en tilhørende Rumkontroller. Denne boks regulerer VAV spjældene for at sikre et korrekt luftskifte, alt efter hvor belastet lejemålet er, dettes styres via en rumføler med temperatur og C02. Dette kan supplerede med køling eller varme fra fancoils, som ligeledes reguleres via CTS’en. Udover dette styres butikkernes facadeskilte ud mod centergaderne via CTS’en og en kalender. Grunden til, at der har været et ønske om dette, er, at der i centret er en blanding af restauranter og detailbutikker, som ikke altid åbner og lukker på samme tid, og for at holde en ensartet facade ind mod lejemålene i centergaderne, valgte man denne løsning.

CTS anlæg

Ventilationsanlæg

Der er i alt 13 ventilationsanlæg, hvoraf 8 stk. er placeret i kælderen, mens 5 stk. er placeret i et åben taghus. Alle ventilationsanlæg er leveret med KT Elektrics egen automatik, hvilket sikrer kunden fuld kontrol over alle relevante parametre.
Ventilationsanlæggene er bestykket med både varme- og køleflade, for sikre et godt indeklima i centret under skiftende vejrforhold. Udover dette er der lavet udetemperaturs kompensering for indblæsnings setpunktet, for at sikre den rette temperatur i centret samt hensyntagen til energiforbruget.

Varme

Centret er forsynet med to varmevekslere, én på 1700 kW og én på 700 kW. Om sommeren er den lille i drift, mens den store kan supplere i de tilfælde at 700 kW veksleren ikke kan følge med, ligeledes gælder dette om vinteren, dog i omvendt rækkefølge.
CTS anlægget sørger for varmt brugsvand i både centret og boligerne på taget. Dette gøres via to brugsvandvarmevekslere, hvoraf den ende udnytter returvandet på fjernvarmen fra de to føromtalte varmevekslere. Den anden brugsvandsveksler supplerer så, i nødvendigt omfang, for at opnå den korrekte fremløbstemperatur

Vil du vide mere om projektet?

Hvad kan vi gøre for dig?

Job i KT Elektric