fbpx
Byggeperiode
2019-2021
Kunde
Hempel A/S
Bygherre
Hempel Fonden, Hempel A/S
Vil du vide mere om projektet?
EL og BMS (RD3, HQ1, HQ2, HQ3, RDC)

Thomas Tuck

BMS (RD3)

Jonas Petersen

Hempel Campus

Den danske malingsleverandør Hempel har slået dørene op til et helt nyt hovedkontor i Kgs. Lyngby – og KT Elektric har været med på hele rejsen på den store el-entreprise. Både på generelle elinstallationer og intelligent bygningsstyring.

RD3

Laboratorie, lager, testfaciliteter og malerkabiner. KT skal på projektet udføre en lang række af installationer, heriblandt automatisk rumslukning ved brand, varslingsanlæg, dørkontrol, alarmsystem og tv-overvågning. I dele af bygningen vil der blive installeret automatisk gasalarm for at detektere udslip af dampe. Kunden har til projektet haft høje krav til deres tekniske udstyr i centeret. For at opfylde dette, bliver der installeret et UPS-anlæg sammen med en nødgenerator. UPS’en overtager alt det udstyr, som ikke må slukkes i tilfælde af strømsvigt, indtil generatoren er klar til at tage over.

HQ1

Renovering af deres eksisterende kontor til 135 medarbejdere og mødefaciliteter, loungemiljøer og kantine. KT Elektric har her både udført el- og BMS-entreprisen. På projektet skulle blev hele bygningens CTS-system udskiftet for en ensartet løsning for alle bygninger.

HQ2

Nybyg af kontor i 6. etager til ca. 200 medarbejdere, mødecenter, auditorie, fitnesscenter, loungemiljøer, bestyrelseslokale og tagterrasse med udsigt. Projektet indeholder en stor BMS-del, så de ansatte ved Hempel kan overvåge deres bygninger. Kunden har derfor valgt et elmålersystem fra Siemens, der er blevet koblet op op på deres energiregistreringssystem, så kunden kan overvåge alle deres bygninger omkring i hele verden og understøtter tanken om en grønnere profil.

HQ3

Nye administrationskontor på 2.000 kvm. Indeholder kontor til ca. 80 medarbejder og mødelokaler. På denne entreprise skal KT Elektric både udføre EL og BMS. KT Elektric er på baggrund af faglig viden om projektet og tekniske installationer blevet valgt til at være selvprojekterende på denne licitation.

RDC

En lagerbygning med truckladere, affaldskomprimering samt stedet for kommende solcelleanlæg og ladestationer. KT Elektric er på baggrund af faglig viden om projektet og tekniske installationer blevet valgt til at være selvprojekterende på denne licitation.

Udført på projekterne

 • Hovedforsyningsanlæg
 • Tele og data installationer
 • Lys- og kraftinstallationer
 • Belysningsanlæg
 • Maskininstallationer
 • Nød og panik
 • Solceller
 • Nød generator anlæg
 • Elevator
 • Traverskran
 • Detailprojektering
 • CTS-installationer 

Særlige installationer

 • ABA
 • ADK
 • AGA
 • AIA
 • ARS
 • ATEX
 • AVA
 • TVO
 • UPS
 • DAS anlæg
Vil du vide mere om projektet?
EL og BMS (RD3, HQ1, HQ2, HQ3, RDC)

Thomas Tuck

BMS (RD3)

Jonas Petersen

Hvad kan vi gøre for dig?

Job i KT Elektric