fbpx
Byggeperiode
Juni 2019 – December 2020
Kunde
Hempel A/S
Bygherre
Hempel Fonden, Hempel A/S
Vil du vide mere om projektet?

Jacek Krysztofiak

Hempel RD3 & HQ2

For Hempel Fonden opføres bygværket Hempel RD3 med laboratorie, lager og testfaciliteter. Derudover er der 400 kvm udvidelse af eksisterende kantine og sammenbygning imellem deres eksisterende bygninger RD2 og HQ1

KT skal på projektet udføre en lang række af installationer, heriblandt automatisk rumslukning ved brand, varslingsanlæg, dørkontrol, alarmsystem og tv-overvågning. I dele af bygningen vil der blive installeret automatisk gasalarm for at detektere udslip af dampe. Kunden har til projektet haft høje krav til deres tekniske udstyr i centeret. For at opfylde dette, bliver der installeret et UPS-anlæg sammen med en nødgenerator. UPS’en overtager alt det udstyr, som ikke må slukkes i tilfælde af strømsvigt, indtil generatoren er klar til at tage over.

Projektet er godkendt til at skulle følge BR15, derfor skal KT ligeledes levere solenergi til bygningen. På Hempel har de valgt at tænke fremad og følge BR18. Nødgeneratoren er desuden valgt med Hempels skærpede krav, for at mindske forurening.

Projektet indeholder derudover en stor BMS-del, så de ansatte ved Hempel kan overvåge deres bygninger. Kunden har derfor valgt et elmålersystem fra Siemens, der kobles op på deres energiregistreringssystem, og gør, at de kan overvåge alle deres bygninger omkring i verden.

Udført

 • Hovedforsyningsanlæg
 • Tele og data installationer
 • Lys- og kraftinstallationer
 • Belysningsanlæg
 • Maskininstallationer
 • Nød og panik
 • Solceller
 • Nød generator anlæg
 • Elevator
 • Traverskran
 • Detailprojektering
 • CTS-installationer 

Særlige installationer

 • ABA
 • ADK
 • AGA
 • AIA
 • ARS
 • TEX
 • AVA
 • TVO
 • UPS
Vil du vide mere om projektet?

Jacek Krysztofiak

Hvad kan vi gøre for dig?

Job i KT Elektric