fbpx
Byggeperiode
August 2020 – Marts 2021
Kunde
Eurotherm
Bygherre
Hashøj Varmeværk
Vil du vide mere om projektet?

Bjarne Nielsen

Fliskran til Hashøj varmeværk

Kranens kapacitet

Kranen skal køre i døgndrift og derfor er der krav til, hvordan den skal dimensioneres for at mindske slid og samtidig kunne levere det nødvendige træflis til kedlen i alle døgnets timer. Kravet til kranen er, at den skal transportere 6m3 træflis i timen til forsyningen og samtidig transportere 25m3 ny træflis fra aftipningssiloen, hvor der dagligt bliver aflæsset nyt træflis til forsyningsværket. Vi har ud fra de ønskede krav og de givne længder af den nyetablerede hal, beregnet, at kranen skal udstyres med en 1.6m3 el-hydraulisk skovlgrab, og at hastighederne på langs og tværs skal være henholdsvis 40m/min. og 30m/min, samt at kranens hastighed op/ned skal være 20m/min.

Kørsel i døgndrift

Kranen skal køre fuldautomatisk, driftssikkert og uden opsyn i alle døgnets 24 timer, som stiller yderligere krav til kranens konstruktion. For at løse dette på den mest hensigtsmæssige måde, har vi valgt at kranen udføres i en kassekonstruktion fremfor en bjælkekonstruktion for at forbedre stivheden, hvorved unødige rystelser i krankonstruktionen formindskes. Der skal være mulighed for nem smøring af kranens bevægelige dele og øvrige tilsyn på kranen, derfor er der etableret en indbygget gangbro på kranen således at kranpersonale nemt kan komme til.  

Komplekst PLC styresystem

Styresystemet der anvendes udføres i Siemens. Siemens PLC styresystem er et af de mest udbredte og anvendte i verden, herved garanteres afprøvede og testede komponenter for en stabil drift. Styresystemet monteres med en touch skærm med en let og overskuelig brugerflade, så operatøren nemt kan ændre i måden kranen opererer på. Derudover er der forberedt opkobling til varmeværkets overordnet styresystem, så kranen også kan styres herfra. Styresystemet er forsynet med et modemmodul således det er muligt at servicere / opdatere systemet fra KT Elektrics hjemmeadresse uden at skulle sende en tekniker til varmeværket. Kranens styresystem er lagerinddelt og brugeren kan frit vælge mellem op til 5 hovedlager og 2 lempelagre.

Vil du vide mere om projektet?

Bjarne Nielsen

Hvad kan vi gøre for dig?

Job i KT Elektric