fbpx
Byggeperiode
2012 – 2013
Kunde
Myhlenberg A/S
Bygherre
Sophienberg A/S
Vil du vide mere om projektet?

Buddingvej, Søborg

KT Elektric A/S har udført samtlige elinstallationer i nyt byggeri, beliggende på Buddingevej i Søborg, på i alt ca. 20.000 m2. Vi har her forestået samtlige eltekniske installationer, herunder bla.  bygningsautomatik, ABA, varsling og belysningsanlæg. Byggeriet udførte vi for Myhlenberg A/S som var totalentreprenør på opgaven.

Byggeriet indeholder nyt hovedkontor for rådgivende ingeniør firma Moe. Endvidere en ny stor og  moderne Kvickly butik. Herudover er der parkeringsarealer fordelt i 3 etager Udover alle øvrige elinstallationer har KT Elektric A/S udført komplet CTS-anlæg.

Et åbent system til CTS
I modsætning til mange andre CTS-løsninger bygger firmaet sin løsninger på et industrielt SCADA (supervisory control and data acquisition) overvågningssystem med PLC-styring fra Beckhoff. En PLC (Programmable Logic Controller) er en lille computer, der ellers typisk bruges til styring af produktionsmaskiner i industrien.

KT Elektric CTS-anlæg er et åbent system, som gør, at kunden aldrig vil blive stavnsbundet til deres leverandør. Systemet er åbent og vil uden videre kunne udbygges eller laves om af kunden. Når KT Elektric afleverer et CTS anlæg er det altid kundens anlæg, og kunden vil efterfølgende have fuld rettighed til hele anlægget, selvom KT Elektric altid stiller sig til rådighed med alt nødvendig support og ekspertise.


I aktuelle projekter styrer og overvåger systemet hele bygningen, herunder styring, regulering og overvågning af blandt andet ventilation og udsugningsanlæg, varmeveksler, varmtvandsbeholder og køleanlæg, solafskærmning og dagslysstyring i alle kontor- og møderum med mulighed for manuel overstyring samt komfortventilation i atriets ovenlys.
Systemet opsamler og behandler data fra elmålere, varmemålere, brugsvandmålere og el  solcelleinverteren, ligesom det opsamler meddelelser om fejl fra pumpebrønde, fedtudskillere, drænpumper og olieudskillere.

Vil du vide mere om projektet?

Hvad kan vi gøre for dig?

Job i KT Elektric