KT Elektric

Visse Vandværk

Entreprisesum
Byggeperiode
Kunde
Bygherre

Visse Vandværk

KT Elektric har udført diverse el installationer på Visse Vandværk, her kan udover normale installationer nævnes. Terror sikring / Adgangskontrol, transient beskyttelse i samarbejde med Dan delektron.

Visse Vandværk forsyner 600 husstande med rent drikkevand. Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af en computer. Hvis en af funktionerne svigter, får bestyrelsesmedlemmerne straks en alarm via SMS, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 3 boringer. Vandværket udpumper ca. 75.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Optimering af pumpedrift fra hydrfor til online trykstyring (behov styring), KT Elektric er kommet på Visse Vandværk igennem 12 år.

Download som PDF