KT Elektric

Nyt Aalborg Universitetshospital, psyk (P-NAU)

ByggeperiodeMaj 18-Marts 20.
KundeTL BYG A/S
BygherreRegion Nordjylland

Nyt Aalborg Universitetshospital, psyk (P-NAU)

På Faaborgvej i Aalborg, har KT Elektric A/S stået for samtlige elinstallationer i forbindelse med opførelse af Ren rum i Region Nordjyllands centraldepot.

Størrelse: 11000  m2​Download som PDF

Entrepriseomfang

  • Hovedforsyningsanlæg
  • Tele/Data anlæg
  • Lys- og kraftinstallationer
  • Belysningsanlæg
  • Maskininstallationer
  • Nød og panik
  • CTS inatallationer

Særlige installationer

  • Commscope certificeret (Netconnect) TELE/Data anlæg

Beskrivelse af projektet

KT Elektric A/S har skrevet kontrakt med Region Nordjylland på det nye universitetshospital i Nordjylland. KT Elektric har vundet opgaven der indebærer at udføre projektets tværgående BMS-anlæg. Det såkaldte ’super-sygehus’ bliver bygget i Aalborg Øst, og gør det muligt at samle mange af de funktioner som i dag er placeret på Aalborg Universitetshospital.
 
På det 170.000m2 store projekt vil KT Elektric være ansvarlig for at installere, og integrere, styring af bl.a. ventilation, varme, brugsvand og rumstyring fordelt på 2700 rum og 158 anlæg. Installationerne skal sikre et godt indeklima, samt at overvåge kritiske funktioner såsom gas- og iltanlæg, i den daglige drift af hospitalet.
 
Kundens ønsker til dette gigantiske projekt og vores erfaring med industri og procesinstallationer matcher byggeriets tekniske beskaffenhed. Vi har sikret os, at installationerne er udarbejdet så de lever op til kundens specifikke krav og forventninger, og samtidig er en state-of-the-art platform med ubetinget mulighed for udvidelse. Udover KT Elektrics egne installationer, skal BMS anlægget yderligere integrere de øvrige tekniske anlæg, heriblandt lysstyring. Dermed tilbyder vi kunden en samlet brugerflade, der gør det langt mere overskueligt og brugervenligt.  

Projektet er et af de største KT Elektric A/S hidtil har varetaget i Nordjylland. For os og vores BMS-afdeling betyder det, at vi sætter et stort aftryk i Nordjylland, hvor de største teknik-projekter hidtil har været lokaliseret på Sjælland.