KT Elektric

Tornhøjgaard Plejeboliger

Byggeperiode2017, 12 mdr.
KundeBjerregaard & Vigel Pedersen a/s
BygherreHimmerlands Boligforening afd 79, og Aalborg Kommune

Tornhøjgaard Plejeboliger

På Hadsundvej i Aalborg øst, har KT Elektric A/S stået for samtlige elinstallationer i forbindelse med opførslen af  32 plejeboliger.
Byggeriet omfatter i alt 2.884 m² nybyggede bruttoetagemeter og heraf kælder på i alt 208 m² med tilhørende udvendige anlægsarbejder. Byggeriet der opføres i 2 etager med delvis parterreetage indeholder 32 elevatorbetjente 2-rums boliger med tilknyttede fællesarealer og tilhørende servicearealer samt beboerdepoter og cykelkælder mv. Byggeriet omkranser et indre grønt gårdrum med beplantning, græsbede, belægninger og amfitrappeanlæg.

Entrepriseomfang

  • Hovedforsyningsanlæg
  • Tele og data installationer
  • Lys- og kraftinstallationer
  • Belysningsanlæg
  • ABA og ABDL anlæg
  • Solcelleanlæg
  • DAS antenneanlæg
  • Kalde og overfaldsalarm anlæg
     


Download som PDF