KT Elektric

Sillebroen Shoppingcenter, Frederikssund (BMS)

Byggeperiode2008-2010
KundeHME
BygherreTK Development A/S

Sillebroen Shoppingcenter, Frederikssund (BMS)

Udført CTS og IBI
Bygningen er opdelt i 3 hovedområder, hvor KT Elektric A/S har udført komplet CTS i bygningens 25.000 m2 store butiksareal og i det ca. 22.000 m2 store parkeringsareal. Det resterende område er almindelige leje boliger.

KT Elektric har designet og konstrueret CTS-systemet (Central Tilstandskontrol og Styring) for Frederikssund shoppingcenter. Her står KT Elektric for at aflevere et moderne og brugervenligt centeranlæg, hvor centret vil kunne overvåge og styre de mange ventilations- køle- og varmeanlæg samt lysgrupper.

Der foruden overvåges også centrets, ABA- og AIA-anlæg samt elevatorer, pumpebrønde og fedtudskillere m.m.. For at kunne gøre anlægget så fleksibelt og fremtidssikker som mulig anvendes IP-teknologien. På de mest strategiske steder i den 25.000m² store bygning placeres et antal intelligente Ethernet switche.

Disse switche koblet fysisk sammen i en ringforbindelse ved hjælp af lysleder fiber kabler. På den måde øges sikkerheden, da et evt. brud på ringforbindelsen, ikke vil medføre et nedbrud af netværket.

Foruden at videregive driftsstatus om alle brugere på netværket, giver de samme switche også mulighed for at konfigurere systemet op i flere netværk, så selvom der fysisk anvendes samme fiberkabel og switche til CTS-systemet og til centerets eget netværk, vil der kunne laves, så de på ingen måder vil være tilgængelige for hinanden.
 
Generelt
CTS løsningen er udført med 11 Beckhoff PLC kontrollere, fordelt ud med 10 stk. for butiksareal og 1 stk. for P-huset. Som overvågnings brugerflade anvendes Scada programmet Factory Talk View, der kommunikerer med de enkelte PLC’er via OPC server.
 
Kunde- og P-hus tælleranlæg
Ved hver indgang til butikscenteret er placeret en kundetæller, der registrerer alle de personer, der går ind og ud af centeret. På CTS brugerfladen har operatøren en total oversigt over personer i centeret lige nu, samt historiske data helt op til et år bagud. Ønskes data længere tilbage, kan data hentes ud fra SQL databasen.

Ved indgangen til bygningens P-Hus, sidder et stort display, der styres via CTS anlægget. Her holder anlægget styr på alle de biler, der holder på de enkelt etager, som indikeres på displayet ved at skrive antal af ledige pladser på de enkelte niveauer. På samme måde som ved kundetælleranlægget kan operatøren se alle historiske data direkte på CTS brugerfladen. 
 

CTS anlæg
Ventilation
Styring af luftudskiftningen af butiksarealerne udføres af 11 ventilationsanlæg, der via Modbus er koblet til bygningens CTS. Fra brugerfladen, kan operatøren derved overvåge anlæggenes driftsstatus samt overstyre alle setpunkter og foretage manuel overstyring af alle anlæggenes bevægelige dele.

Køleanlæg
CTS anlægget styrer også et komplet køleanlæg med både frikøl og maskinkøl, der leverer køl til alle butikker.

Lysstyring
Alt lys i fællesområder styres fra CTS anlæggets Google tidsstyrings kalender, samt lux målere for de steder med dagslysindfald.

Måleropsamling
Der opsamles målerværdier for alle el-målere, varmeenergimålere, køleenergimålere og vandforbrugsmålere via M-Bus. Dvs. I alt over 250 målere er sluttet på CTS anlægget. Da disse målerdata logges i en SQL database, kan operatøren trække de nødvendige målerværdier ud af systemet direkte fra CTS brugerfladen.

Fejlsignaler
Der opsamles meddelelser om fejl fra ABA, AIA, ADK, pumpebrønde, fedtudskillere, drænpumper og olieudskillere.Download som PDF