KT Elektric

Royal Arctic Logistikpakhuset, Aalborg (BMS)

Byggeperiode2011
KundeA. Enggaard A/S
BygherreAalborg Havn A/S

Royal Arctic Logistikpakhuset, Aalborg (BMS)

Udført CTS og IBI
Med A. Enggaard A/S som totalentrepenør, Aalborg Havn A/S som bygherre og Royal Arctic Logistics som lejer, har KT Elektric udført den komplette CTS og IBI styring på Logistikpakhuset, Vejdybet 16.
 
Generelt
CTS og IBI løsningen er udført med 6 Beckhoff PLC kontrollere samt 2 I/O Buskoblere, fordelt ud på 4 planer og et lagerhalsområde. Som overvågnings brugerflade anvendes Scada programmet Factory Talk View, der direkte er koblet på de enkelte PLC’er via af OPC server.
 
IBI anlæg
Der er udført komplet IBI automatik på alle kontorer og møderum for styring af radiatorvarme, VAV for variabel luftstyring og DALI dagslysstyring.
 

CTS anlæg
Ventilation
Styring af luftudskiftningen af kontorbygningen udføres af 2 ventilationsanlæg, der via Modbus er koblet til bygningens CTS. Fra brugerfladen, kan operatøren derved overvåge anlæggenes driftsstatus samt overstyre alle setpunkter og foretage manuel overstyring af alle anlæggenes bevægelige dele. 

Køleanlæg
CTS anlægget styrer også 1 komplet køleanlæg med både frikøl og maskinkøl, der leverer køl til bygningens kontorarealer på de enkelte etager.

Varme
Blandesløjfe for varmtvandsbeholder.
Blandesløjfe for gulvvarme.
Blandesløjfe for radiatorvarme.
Blandesløjfer for strålevarme i lagerhaller.

Lys i haller og ydre områder
Alt on/off lys i trappeopgange, lagerhaller og udvendig lys styres via CTS ud fra ur, Luxniveau og Pir aktivitet.

Måleropsamling
Der opsamles målerværdier for alle el-målere herunder også solceller samt Varmeenergimålere og vandforbrugsmålere via M-Bus eller Modbus. Da disse målerdata logges i en SQL database, kan operatøren trække de nødvendige målerværdier ud af systemet direkte fra CTS brugerfladen.

Fejlsignaler
Der opsamles meddelelser om fejl fra ABA, Brandspjæld, pumpebrønde, fedtudskillere, drænpumper og olieudskillere.Download som PDF