KT Elektric

MOE Domicil, Buddinge (BMS)

Byggeperiode2012-2013
KundeMyhlenberg A/S
BygherreSophienberg A/S

MOE Domicil, Buddinge (BMS)

Udført CTS og IBI
Bygningen er opdelt i 3 områder med KT Elektric A/S har udført komplet CTS og IBI i bygningens 7.500 m2 store kontorareal, samt alarmovervågning i 8.000 m2 ydre- og P-områder. De resterende 4.000 m2 er butiksareal med egen CTS.
 
Generelt
CTS og IBI løsningen er udført med 12 Beckhoff PLC kontrollere samt 16 I/O Buskoblere, fordelt ud på 12 planer. Som overvågnings brugerflade anvendes Scada programmet Indusoft, der direkte er koblet på de enkelte PLC’er uden brug af OPC server.
 
IBI anlæg
Kontorbygningen er modulopbygget i 5,4 m2 IBI områder, der enten er lavet eller forberedt for komplet automatik for styring af DALI dagslysstyring, Varme- og kølebaffel lofter, solgardinsstyring samt VAV for variabel luftstyring. Samtidig er alle tryk for lys og solgardiner trådløse EnOcean tryk.
 
CTS anlæg
Ventilation
Styring af luftudskiftningen af kontorbygningen udføres af 4 ventilationsanlæg, der via Modbus er koblet til bygningens CTS. Fra brugerfladen, kan operatøren derved overvåge anlæggenes driftsstatus samt overstyre alle setpunkter og foretage manuel overstyring af alle anlæggenes bevægelige dele.

Køleanlæg
CTS anlægget styrer også 2 komplette køleanlæg med både frikøl og maskinkøl, der leverer køl til bygningens kontorarealer samt serverrummene på de enkelte etager.

Varme
Blandesløjfe for Varmtvandsbeholder for al varmt brugsvand.
Blandesløjfe for Hovedvarmeveksler.
Blandesløjfe for varmebaffel ventiler og gulvvarme.
Blandesløjfe for rampevarme.

Måleropsamling
Der opsamles målerværdier for alle el-målere herunder også solceller samt Varmeenergimålere og vandforbrugsmålere via M-Bus eller Modbus. Da disse målerdata logges i en SQL database, kan operatøren trække de nødvendige målerværdier ud af systemet direkte fra CTS brugerfladen.

Fejlsignaler
Der opsamles meddelelser om fejl fra pumpebrønde, fedtudskillere, drænpumper og olieudskillere.


Download som PDF