KT Elektric

VIA, Horsens (BMS)

Byggeperiode2013
KundeVIA University Campus Horsens
BygherreVIA University Campus Horsens

VIA, Horsens (BMS)

Udført CTS og IBI
VIA University Campus Horsens består af 7 blokke samt gangarealer, fællesområder og sportshal. Her har KT elektric A/S foreløbig udført komplette ny CTS og IBI installationer i forbindelse med komplet renovering af blok A, B, E og F.
 
Generelt
CTS og IBI løsningen for hver af de 4 blokke A, B, E og F er udført med 5 Beckhoff PLC kontrollere fordelt ud på 4 etager. Som overvågnings brugerflade for alle blokke anvendes Scada programmet Indusoft, der direkte er koblet på de enkelte PLC’er uden brug af OPC server.
 
IBI anlæg
Der er udført komplet automatik for styring af radiatorvarme og VAV for variabel luftstyring. Dagslysstyringen i alle klasselokaler er lavet som en KNX løsning, der kommunikerer direkte med Beckhoff kontrolleren på pågældende etage. I modsætning til en traditionel VAV løsning, hvor alle VAV- spjæld er forudindstillet mellem min. på 30% og max. på 75%, er alle VAV- spjældindstillet  mellem 0-100% og udstyret med målerkors for måling af den faktiske luftmængde. Dvs. i alle rum med VAV- spjæld styres spjældet direkte efter forholdet mellem den ønskede og aktuelle luftmængde. Ved at styre luftmængden på denne måde kan man sænke det foran siddende ventilationsanlæg fra et normalt fast indstillet tryk på 150 Pa til et variabelt tryk mellem 50-120 Pa, hvor det meste af tiden vil ligge på 60-80 Pa. På denne måde spares helt op til 20-40% energi for hvert ventilationsanlæg i forhold til en konventionelt styring form af et ventilationsanlæg.
 
CTS anlæg
Ventilation
Styring af luftudskiftningen af hver blok udføres af et ventilationsanlæg, der via Modbus er koblet til bygningens CTS, samt et ventilationsanlæg til styring af luftudskiftningen af testlokaler. Fra brugerfladen, kan operatøren derved overvåge anlæggenes driftsstatus samt overstyre alle setpunkter og foretage manuel overstyring af alle anlæggenes bevægelige dele. 

Varme
Blandesløjfe for Hovedvarmeveksler.
Blandesløjfe for radiatorvarme

Måleropsamling
Der opsamles målerværdier for alle energimålere via M-Bus eller Modbus. Da disse målerdata logges i en SQL database, kan operatøren trække de nødvendige målerværdier ud af systemet direkte fra CTS brugerfladen.


Download som PDF