KT Elektric

KEA, Campus Empire

Byggeperiodefeb, 2013 - august 2013
KundeMyhlenberg A/S
BygherreC.W. Obel

KEA, Campus Empire


KT Elektric A/S har i samarbejde med Myhlenberg A/S, udført de komplette elinstallationer.
Campus Empire er betegnelsen for KEA´s(Københavns Erhversakademi) nye undervisningslokaler og administrationskontorer på Nørrebrogade i København.
CW Obel var bygherre på det 19.000 m2 store byggeri.
For yderligere info: http://www.kea.dk/da/nyheder/nyheder/vis-nyhed/article/News/detail/nyt-kea-campus-paa-noerrebro/

Som nævnt har KT Elektric A/S stået for alle elektriske installationer, og udover almindelige lys, EDB og kraftinstallationer har vi udført CTS anlæg, ITV, AIA, ADK, ABA samt talevarsling.
I modsætning til mange andre CTS-løsninger bygger firmaet sin løsninger på et industrielt SCADA (supervisory control and data acquisition) overvågningssystem med PLC-styring fra Beckhoff. En PLC (Programmable Logic Controller) er en lille computer, der ellers typisk bruges til styring af produktionsmaskiner i industrien.

KT Elektric CTS-anlæg er et åbent system, som gør, at kunden aldrig vil blive stavnsbundet til deres leverandør. Systemet er åbent og vil uden videre kunne udbygges eller laves om af kunden.
Når KT Elektric afleverer et CTS anlæg er det altid kundens anlæg, og kunden vil efterfølgende have fuld rettighed til hele anlægget, selvom KT Elektric altid stiller sig til rådighed med alt nødvendig support og ekspertise.
I aktuelle projekter styrer og overvåger systemet hele bygningen, herunder styring, regulering og overvågning af blandt andet ventilation og udsugningsanlæg, varmeveksler, varmtvandsbeholder og køleanlæg, solafskærmning og dagslysstyring i alle kontor- og møderum med mulighed for manuel overstyring samt komfortventilation i atriets ovenlys.
Systemet opsamler og behandler data fra elmålere, varmemålere, brugsvandmålere og solcelleinverteren, ligesom det opsamler meddelelser om fejl fra pumpebrønde, fedtudskillere, drænpumper og olieudskillere.

KT Elektric A/S er Bechoff systempartner indenfor Bygningsautomatik.

 

Download som PDF