Profil

 
Med hovedkontor i Aalborg, afdelinger i København, Sæby, samt løbende aktiviteter i hele landet, beskæftiger KT Elektric A/S mellem 130 og 180 dygtige og velmotiverede medarbejdere.
 
Firmaets kompetenceområder er service, automation, bygningsautomatik, industri, installation, kommunikation, låse, sikring, svagstrøm og nybygningsopgaver samt større El- &Teknikentrepriseopgaver over hele Danmark.
 
Vore specialuddannede montører og teknikere kan, som total-leverandør i både stærk- og svagstrøm, påtage sig alle former for elinstallationer til industrien,det liberale erhverv samt på offentlige og private anlæg.
 
Med KT Elektric A/S som partner får De totalløsninger på elopgaver fra skitseprojekt, økonomiske overslag, projektstyring og installation til aflevering med professionel dokumentation.
 
Til effektiv styring og udførelse af de enkelte projekter råder KT Elektric A/S over en række højt kvalificerede projektledere og teknikere, ligesom virksomheden naturligvis har egen kalkulationsafdeling, der sikrer vore kunder konkurrencedygtige priser.
 
Kvalitetssikring af KT Elektric A/S projekter er baseret på principkravene i ISO 9002. Kvalitetsstyringen af de enkelte projekter sker efter en kvalitetsplan, der beskriver de proces- og slutkontroller, som skal følges for at sikre opfyldelsen af specifikationer og kvalitetskrav.
 
Kvalitetsplanen fastlægger endvidere organisation, ansvar og beføjelser for udførelsen af de enkelte entrepriser. 
KT Elektric A/S er autoriseret efter Sikkerhedsstyrelsens Kvalitets Ledelses System (KLS), hvor såvel virksomhed som ledelse er autoriseret (virksomhedstype 1.3).
 
KT Elektric A/S har et kvalitetsledelsessystem godkendt af TEKNIQ Kvalitet ApS. 
 


 

Sikkerhed og miljø

SmileyI KT Elektric A/S kvalitetsstyring indgår kravene til sikkerhed og miljøforhold, der sikrer at alle medarbejdere medvirker til overholdelse af sikkerhedsforskrifter og til afværgelse af enhver fare for ulykker og sygdom. Desuden motiveres medarbejdere på alle niveauer til at udføre deres aktiviteter på en miljømæssig forsvarlig måde. KT Elektric A/S fik en grøn smiley i 2008.KT Elektric

KT Elektric A/S er en professionel el-installations-virksomhed, der blev grundlagt i 1976 af Kurdahl & Thomsen.

Virksomheden har de seneste år i samarbejde med firmaets kunder været inde i en særdeles positiv udvikling og er i dag en velkonsolideret, kvalitetsbevidst og troværdig samarbejdspartner.

I begyndelsen af 1998 blev KT Elektric A/S overtaget af el-installatør Claus Larsen.
I 2007 overtog KT Elektric A/S, Verner Kragh A/S og styrkede hermed sine aktiviteter indenfor automation og industri. 

I 2015 etablerede KT Elektric A/S afdeling i Sæby og året efter blev Sæby Elservice en del af KT Elektric A/S.

Efter at have haft aktiviteter i byggebranchen i 40 år, etablerede KT Elektric A/S Serviceafdeling i København i midten af 2015.

Ledelsen og medarbejderne hos KT Elektric A/S ser meget positivt på fremtiden og hele virksomheden er godt rustet til at matche de mange udfordringer og forandringer, som el-branchen løbende byder på.