KT Elektric

Nyt samarbejde på moderne plejehjem

11/05/20
Nu kan vi afsløre et nyt samarbejde med Aalborg Kommune og Vivabolig. Projektentreprisen er et nyt Plejehjem, der får navnet ’Markusgården’, og som kommer til at rumme i alt 6.500 m2 fordelt på 73 boliger og 750 m2 servicearealer. Ambitionen med projektet er at skabe optimale rammer for ældre borgere, der oser hjemlighed og tryghed. Det er ligeledes kundens ønske at skabe en attraktiv arbejdsplads for de medarbejdere, som skal have deres daglige arbejdsgang på plejehjemmet.

Et moderne plejehjem

Markusgården bliver et moderne plejehjem, med særlig plads til demensramte. Der har i udarbejdelsen af projektet være fokus på en bred målgruppe af beboere, med forskellige behov, derfor bliver boligerne indrettet på sådan en måde, at de både kan huse selvhjulpne, men også demensramte borgere. Der vil blive etableret attraktive udeområder med mindre haver og stiforbindelser, som begrænses af et grønt hegn.

KT Elektric er på projektet ansvarlige for hovedparten af el-entreprisen, herunder alt belysning, som skal skabe et naturligt lyst og trygt miljø for fremtidige beboere. Derudover skal vi udføre tele- og data installationer, belysningsanlæg, maskininstallationer, nød og panik, CTS-installationer og teleslynge anlæg. På projektet skal vi installere en særlig demenssikring, der gør det lettere for de ansatte kan følge med i, hvor de demensramte beboere befinder sig. Således skabes der større bevægelsesfrihed og systemet gør det unødvendigt med låste døre på plejehjemmet. Dette understøtter kommunens vision om at skabe et hyggeligt og hjemligt miljø for beboerne, hvor de i deres hverdag vil blive mødt af færre begrænsninger.
 

Den gamle bygning bliver ført videre

Markusgården, som oprindeligt stod på det, der nu udformes som en byggeplads, blev bygget i 1968. Formålet med Markusgården var at bygge en ungdomsgård, som kunne danne rammerne om sognets aktiviteter for Sankt Markus Kirke. I mange år blev bygningen brugt af FDF og FPF, som et samlingspunkt for aktiviteter – ligeledes er der på stedet blevet huset Danmarks største søndagsskole. Markusgården kommer altså ikke uden historie, og selvom bygningen nu er jævnet med jorden, har det været plejecentrets ønske at gemme på historien. Derfor har de valgt at kalde det nye plejehjem ’Markusgården’ og i en montre i plejehjemmet, vil der blive udstillet en af de gule mursten, der dannede rammerne om den gamle Markusgård.
 
Det nye plejecenter forventes at stå færdig ultimo 2020. Vi ser frem til et spændende samarbejde.