KT Elektric

Kranservice

KT Elektric A/S højt uddannede teknikere er i stand til at give en præcis vurdering af dit udstyrs tilstand.
De vurderer risici, identificerer muligheder for forbedring og kommer med anbefalinger.

 
Et program for forebyggende vedligeholdelse er altafgørende for et højt sikkerheds- og produktivitetsniveau.
Med forebyggende vedligeholdelse øger man driftssikkerheden - og ved regelmæssig service af kranen, komme du de dyre driftstop i forkøbet! 
Servicebesøgene planlægges naturligvis, så de forstyrrer produktionen mindst muligt.
Lovmæssige eftersyn, har til formål at sikre,
at de lovbefalede sikkerhedskrav er opfyldt.
Vores uddannede teknikere er eksperter i de lokale lovkrav.
Efter AT. bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992
 

 
 
Eftersyn med henblik på forbyggende vedligehold – identifikation af risici og muligheder for forbedring. KT Elektric A/S mangeårige erfaring og ekspertise, sætter os i stand til at skræddersy den forebyggende vedligeholdelse i henhold til hver enkelt producents anbefalinger.
 
Rutinemæssig vedligeholdelse, eksempelvis justering og smøring, udføres i henhold til vedligeholdelsesvejledning med det formål at holde udstyret i funktionsdygtig stand.