KT Elektric

Service af maskiner

KT Elektric A/S udfører service på alle slags maskiner i industrien.
Fordelen ved servicering af jeres virksomheds maskiner er, at det kan planlægges så det forstyrrer produktionen på jeres maskiner mindst muligt.
Med forebyggende service øger man drift sikkerheden og kommer de dyre driftstop i forekøbet.    
Det er virksomhedens ansvar, at der regelmæssigt gennemføres service for at sikre en funktionsdygtig og lovlig maskiner.
 
 
 
Samtidigt kan fejl og mangler på maskiner/materiel resultere i personulykker  som vil være katastrofalt for medarbejderen samt virksomheden.
   
Få sikkerhed for, at jeres virksomhed opfylder gældende myndighedskrav til eftersyn.
Overlad lovpligtige service til KT Elektric A/S, så sørger vi for, at de bliver udført til tiden.