KT Elektric

Eftersyn af elektrisk værktøj

KT Elektric A/S kan efter en bestemt tidsplan, som passer ind i jeres produktion, efterse jeres virksomheds værktøj og tekniske hjælpemidler.
 
Hver 6 måned skal en sagkyndig eller instrueret person efterse jeres virksomheds maskiner, så de er i forsvarlig stand og kan bruges efter hensigten. Ifølge stærkstrømbekendtgørelsen afsnit 6 §621.2 skal alt elektrisk håndværktøj og tekniske hjælpemidler efterses hver 6 måned.
 
Ejeren (brugeren) af enhver installation (herunder også brugsgenstande med tilhørende ledninger) skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge, at installationen udsættes for overlast for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer eller ejendom.
 

Iflg. SB Afs. 6 §621.2 skal el-værktøj efterses hver 6. måned