KT Elektric

Grøn Smiley til KT Elektric A/S

11/08/15
 
    KT Elektric A/S fik igen en grøn smiley. 

Så har vi haft Arbejdstilsynet på besøg og deres vurdering er at       virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

KT Elektric A/S kvalitetsstyring indgår kravene til sikkerhed og   miljøforhold, der sikrer at alle medarbejdere medvirker til          
overholdelse af sikkerhedsforskrifter og til afværgelse af enhver fare for ulykker og sygdom.
Desuden motiveres medarbejdere på alle niveauer til at udføre  
deres aktiviteter på en miljømæssig forsvarlig måde.