Indeklima gavner effektivitet og velvære​​

Indeklima skal forbygges

Når man nævner indeklima, kommer de fleste højst sandsynligt til at tænke på ventilationsanlæg, men et godt indeklima kan forebygges af mange ting som bl.a. solafskærmning og belysning. Et godt indeklima er centralt når man snakker velvære blandt medarbejder. Ifølge arbejdsstyrelsen er kroppen følsom over for et dårligt indeklima, som kan give fysiske gener i form af hovedpine, træthed, kvalme og skulder- og nakkeproblemer.

Når det kommer til indendørs komfort, er der mange aspekter der taler for et bedre indeklima. Der er penge at spare ved intelligent styring, da det kan sikre, at du ikke bruger mere elektricitet og varme, end du har behov for. Desuden kan bedre indeklima forebygge de gener og sygdomme, som kan forekomme af et dårligt indeklima.

Vi laver fuld screening af jeres bygning!

Det kan være en god ide at overveje forholdene i sine lokaler, når man snakker undervisning eller arbejde og hertil kan intelligent styring bidrage til en mere overskuelig og bedre hverdag. Med intelligent styring, har du mulighed for at styre stort set alle dine installationer på din arbejdsplads. Der er mange måder hvorpå man kan skabe et godt indeklima, såsom ventilation, lys, varme og køl. Oplever I, at der er behov for ændring af indeklimaet, det kan være mangel på udskiftning af luft, behov for anderledes lys eller afskærmning af specifikke facader, så hjælper vi jer gerne i den rigtige retning. 

Cis fik intelligente styringer

På vores opgave for Copenhagen International School (CIS) i Københavns Nordhavn, som blev færdiggjort i 2016, var der på den nyopførte skole højt fokus på et godt indendørsmiljø for eleverne. Det var et ønske fra kommunen, at der i klasselokalerne blev benyttet gode dagslys- og kunstlysforhold

Lys bidrager til læring

Undersøgelser viser, at lys påvirker kroppens fysiologi og biologi og denne påvirkning kan fordelagtigt benyttes i et undervisning- eller arbejdslokale. Et arbejdsmiljø kan påvirkes markant med optimale lysforhold og giver mulighed for bedre indlærings- og koncentrationsevne. Belysning kan skabe intimitet og virke afslappende, samtidig med at indlæringsprocessen øges.

Bedre velvære og komfort

Når det kommer til indendørs komfort, er der mange aspekter der taler for et bedre indeklima. Der er penge at spare ved intelligent styring, da det kan sikre, at du ikke bruger mere elektricitet og varme, end du har behov for. Desuden kan bedre indeklima forebygge de gener og sygdomme, som kan forekomme af et dårligt indeklima.

Vi har løsningen til dig

Det er vigtigt at have viden om hvordan man skaber et godt og sundt arbejdsmiljø, når det kommer til belysning og ventilation. Du har ønskerne, og vi kan dertil bidrage med rådgivning, så vi netop får dækket dine behov. Vil du høre mere om dette, er du meget velkommen til at kontakte os.