Hvorfor vælge bygningsautomatik

Når man bygger i dag stilles der stadigvæk større og større krav til både energi og godt indeklima, så efterhånden er den eneste måde i dag for at overholde de stadig strengere krav at tilføre en bygning energi samt at undgå unødvendig energispild.
 
Ved at se på nedenstående udvikling fra 2010 og fremefter, kan man se udviklingen i energikravene fra bygningsreglementet, hvor det maksimale tilladte energiforbrug pr. m2 i en bygning kun går nedad.
 
Tilførsel af energi til en bygning gøres hovedsagelig ved f.eks. at placere solceller eller solfangere på taget. Andre steder anvendes jordvarme, eller sågar vindmøller.
 
At foretage energibesparende tiltag kræver at alle tekniske anlæg, der er en nødvendighed for en ordentligt indeklima overvåges og er indreguleres korrekt. Dette skal gøres inden bygningen tages i brug, men bør også løbende overvåges, når bygningen er overleveret til kunden.
 
Ved at samle alle tekniske installationer under samme CTS/IBI platform med energiovervågning, så det bliver til et BMS system, vil man løbende kunne overvåge og foretage de nødvendige energirigtige tiltag, hvis dette er nødvendigt.
 
Fra Bygherre og Rådgivers side bør man nøje vurdere de mest energirigtige løsninger og stille store krav, til de tekniske fagentrepriser, som Ventilation, VVS, EL og Solgardiner og i klart sprog beskrive, hvordan de enkelte anlæg styres på den mest energirigtige måde.
 
KT Elektric A/S har stor erfaring i optimal styring af Ventilationsanlæg, VVS varme og køleanlæg, Lysstyring herunder også dagslysstyring samt solgardiner. Så hvis der vælges en 100% KT Elektric CTS/IBI løsning, vælges de mest energibesparende løsninger for projektet. I de efterfølgende afsnit under de enkelte fagentrepriser for Ventilation, Varmeblandesløjfer, Lysstyring, Solgardiner m.m., har KT Elektric beskrevet lige netop, hvordan de enkelte anlæg styres mest energirigtigt.
 
KT Elektric A/S tilbyder den komplette CTS/IBI løsning, hvor alle de tekniske anlæg integreres under samme BMS løsning, og bliver energiovervåget via et energistyringsprogram, der konstant overvåger og sammenligner det forventede energiforbrug med det aktuelle, og sender besked, hvis der er uoverensstemmelser.