KT Elektric

Ventilation

 
Ventilation er et absolut krav for komfort og godt indeklima i større bygninger. Det er også en af de største syndere i forhold til energiforbrug. Netop af denne grund, er det også her vi mener der kan optimeres meget i forhold til traditionelle fast-tryk-styringer.
 
Derfor leverer vi en styring hvor vi bruger et dynamisk tryk i hovedkanalerne for at sænke forbruget mest muligt, uden at gå på kompromis med komforten – tværtimod sænkes det generelle lydniveau.
 
Eksempel på ventilationsanlæg med dynamisk tryk

 
Ventilationsanlæggene skal styres ud fra en variabel trykstyring, der automatisk forsøger at arbejde med så lavt tryk som anlægget tillader. For at dette er muligt i praksis skal alle VAV spjæld leveres med målerkors for måling af den faktiske luftmængde i m3/h.
 
Ligeledes skal alle VAV spjæld fysisk indstilles, så de kan vandre mellem 0-100% åbning og ikke efter min. og max. luftmængder, hvor spjældet sættes på f.eks. mellem 30-80%, som man tidligere gjorde.
 
Styringsprincippet går i hovedtræk ud på at konstant at overvåge alle faktiske luftmængder og spjældstillingen for de enkelte VAV spjæld, der hører til ventilations-anlægget.
 
Her sænker man indblæsningstrykket på ventilations-anlægget indtil min. 1 VAV spjæld har åbnet sig 100% for at opnå den ønskede luftmængde for det pågældende rum.
 
Skulle spjældet efterfølgende gå under 100% og den ønskede luftmængde stadigvæk opretholdes i rummet, vil indblæsningstrykket kunne sænkes yderligere.
 

Hvis derimod et til flere spjæld er åbnet 100%, og den ønskede luftmængde ikke opnås, vil indblæsningstrykket blive øget til den ønskede luftmængde er opnået. På denne måde vil trykket på ventilationsanlægget konstant stå og henholdsvis sænke og øge trykket afhængig af belastningen af de enkelte rum.
 
I praksis vil det betyde at hvor man tidligere kørte med et indblæsningstryk på f.eks. 150-180 Pa, kan man nu sænke trykket til 55-70 Pa i store perioder af en normal arbejdsdag.