KT Elektric

Varme/køl

Varmestyring er meget mere end blot en udekompenseret fremløbstemperatur.

I dette afsnit kan du læse om de forskellige forhold man bør tage med, i sin varmestyringsstrategi.


Regulering af fremløbstemperatur med returbegrænsning
 
Varmecentralen reguleres efter fremløbs-temperatur, -TF01 efter et variabelt setpunkt, der via en XY- kurve, udregner setpunktet som funktion af udetemperaturen. Denne fremløbstemperatur vil blive overstyres af returtemperaturen fra veksler, -TR01 for at returbegrænse den fjernvarmetemperatur, der lukkes tilbage til fjernvarmeværket.
 
Ved returbegrænsning lukker ventilen ikke under 2%, for at holde gang i cirkulation, så systemet ikke blokeres og returløbstemperaturen derved ikke afkøles.
 
Denne returbegrænsning er speciel vigtigt i de områder af landet, hvor der beregnes en strafafgift, hvis afkølingen af returvandet til fjernvarmeværket ikke har været stor nok.

Den beregnede maksimale returtemperatur begrænses til minimum 35 °C, men kan indstilles fra brugerfladen.
 
For effektiv fjernvarmeafkøling og beregning af energibesparelse se denne beskrivelse udsendt af HOFOR.

 
Eksempel på hovedvarmecentral med flere afgreninger
Eksempel på alm. varmeblandesløjfe
Regulering af varmtvandsproduktion
 
Varmtvandsbeholdere reguleres efter beholdertemperaturen, efter et fast set punkt (indstilleligt via HMI brugerfladen).

Denne beholdertemperatur vil blive overstyres af returtemperaturen, for at returbegrænse den fjernvarmetemperatur, der lukkes tilbage til fjernvarmeværket.

 
Ved returbegrænsning lukker ventilen ikke under 2%, for at holde gang i cirkulation, så systemet ikke blokeres og returløbstemperaturen derved ikke afkøles.

Denne returbegrænsning er speciel vigtigt i de områder af landet, hvor der beregnes en 
strafafgift,
hvis afkølingen af returvandet til fjernvarmeværket ikke har været stor nok.

 
Eksempel på alm. varmtvandsbeholder
Legionella bekæmpelse
 
For at dræbe evt. legionella bakterier skal vandet opvarmes mindst en gang om ugen, til et niveau, der sikrer at alle legionella bakterier er døde.
 
Dette er specielt vigtig, når der køres returbegrænsning, hvor beholdertemperaturen går under det ønskede set punkt.

For beskrivelse af legionella bekæmpelse se dette link.

For legionella folder fra Vestegnens Vandsamarbejde I/S se dette link.Antiblokering af pumper
 
For at forhindre at en pumpe eller ventil sætter sig fast, specielt i sommerperioden, hvor varmeanlægget lukkes ned, startes pumper og ventiler åbnes automatisk i en periode af ca. 2 min, hvorefter de lukker til den aktuelle regulering.
 
Motionering af ventiler og pumper udføres, tidsmæssigt forskudt af hinanden, for at hindre at der unødvendigt lukkes varme frem i systemet.