KT Elektric

Solgardin / Termoautomatik

 
Naturligt lys er fantastisk, men ikke altid hensigtsmæssigt - eksempelvis i forbindelse med tavleundervisning eller arbejde på computeren.
 
Solafskærmning, og styring af denne, er derfor en forudsætning for arbejdsmiljøet og indeklimaet. Både ved at afskærme fra det skarpe lys, men også ved at tillade rummet at blive varmet op af solen, eller hindre utilsigtet opvarmning af rummet, afhængig af temperatur og set punkt.
 


Vi har som udgangspunkt 2 løsninger:


 
Standard solafskærmningsstyring
 
Normalt leveres solgardinsstyringen som en standard løsning og en selvstændig entreprise, der enten vælges til at køre helt standalone, eller via buskommunikation for at udveksle signaler med husets CTS/IBI anlæg.
 
Både ved standalone og Bus kommunikationsløsningen, vil der normalt være mulighed for manuelt i de enkelte rum at køre solafskærmningen enten op eller ned.
 
Er der ikke buskommunikation til husets CTS/IBI, vil solafskærmningen automatisk nulstille eventuelle manuel kørsel på fast definerede tidspunkter 2-3 gange om dagen.
 
Ved buskommunikation til husets CTS/IBI anlæg vil der kunne udveksles signaler om de enkelte rum er aktive, så man herved undgår at evt. manuelle overstyringer resettes uanfægtet af om der er aktivitet i de enkelte rum.

En sådan standard solgardinsstyring, uanset om det er købt stand- alone eller med buskommunikation, vil ikke kunne tage højde for skyggepåvirkning fra omkringliggende bygninger og træer, eller på højdeforskellen af de enkelte vinduer på facaden. Her vil solafskærmningen blive styret facadevis ud fra setpunkter sammenholdt med de målte værdier for lux- vind- og temperaturmålere.
KT Elektric intelligente solafskærmningsstyring

Når KT Elektric styrer på solafskærmning, herunder både gardiner og persienner foregår dette direkte via CTS/IBI anlæggets kontrollere. Her styres solafskærmningen ikke facadevis, men styres helt nede på rumniveau.
 
Dvs. alle nødvendige rumdata mht. pir- aktivitet rumtemperaturer m.v. ligger klar i samme CTS/IBI kontroller, som solgardinsstyringen.

 
Nulstilling af solafskærmning dvs. reset af manuel- til automatisk kørsel gøres ikke på faste tidspunkter om dagen, men først når rummet meldes frit via Pir sensor, solen har flyttet sig på himlen, så der ikke længere er solpåvirkning i rummet, eller manuelt via hovedstationen for de enkelte rum.
 
Solafskærmningen programmeres enkeltvis for de enkelte rum, og lægges ind i et beregningsprogram, som tager højde for dato, tid og alle bygningens geografiske facader mht. længdegrad og breddegrad.
 
Disse værdier bruger solberegningsprogrammet til at udregne solens faktiske hældning og position på himlen, som sammenholder den målte luxværdi eller solintensitet fra vejrstationen, til at styre de enkelte vinduer på den pågældende facade.

Ligeledes lægges de omkringlæggende bygninger og evt. træer ind i beregningsprogrammet, som derved muliggør en differencering af den enkelte solafskærmning, så kun solafskærmningen i rum med faktisk solindfald påvirkes, og ikke en hel etage eller facade.

På denne måde sikres at solafskærmningen evt. ikke lukker helt i, hvis det aktuelle rum har skygge fra et evt. et stort træ eller en nabobygning.