Energistyring

 
En essentiel del af bygningsadministration, er visning, registrering og styring af energiforbruget.
 
Hos KT Elektric A/S Bygningsautomatik har vi udviklet vores energistyringsprogram, med automation for øje.
 


En vigtig del af energiledelse
 
”Energiledelse sikrer systematik, kvalitet, ledelsesfokus og fremdrift i organisationens energi- og klimaindsats. Gevinsten er overblik, monitorering af indsatser, øgede kompetencer og fremdrift i forhold til at optimere og reducere energi-forbruget.”
 
Sådan skriver Dansk Standard om ISO50001: Energiledelse. Det er præ-rekvisit for optimal drift.
 
Energymanagement ISO50001
En, meget vigtig, del af energiledelsen er Check-delen, som vist på figuren her. Den del kan vi til dels automatisere og dels simplificere.
 
Overvågning af energiforbruget kan eksempelvis generere månedlige rapporter ud fra det ønskede energiforbrug kontra det aktuerede forbrug.
 
Et andet eksempel kan være et usædvanligt forbrug af vand, over en periode, som kan tyde på en lækage.
 
Enkel, overskuelig visning
 
Visning af energiforbruget har både et administrativt formål, i forbindelse med lokalisering af problemområder, men kan også have en præventiv effekt ved visning for slutbrugerne, eksempelvis på en infoskærm i kantinen.
 


Visuel grafik der hurtigt viser årets, månedens, døgnets eller sågar timens energi-forbrug, statistisk og en hurtig indikator for om forbruget lægger over eller under det ønskede. 
 
Alt sammen kan medvirke til slutbrugerens bevidsthed om energiforbruget og, i sidste ende, være med til at nedsætte forbruget.