Fuldautomatisk fliskran til Hashøj Varmeværk

Del på sociale medier

I den kommende tid, har vores automationsafdeling gang i mange spændende ting på kontoret i Aalborg. En kontrakt er blevet underskrevet med kedelleverandøren Euro Therm A/S på levering af en fuldautomatisk fliskran til det nye varmeværk i Hashøj på Sjælland. Den automatiske kran skal i døgndrift forsyne den nye fliskedel med træflis, så forbrugeren har en konstant og driftssikker varmeforsyning.

Kapacitet og dimensioner

Kranen skal køre i døgndrift og derfor er der krav til, hvordan den skal dimensioneres for at mindske slid og samtidig kunne levere det nødvendige træflis til kedlen i alle døgnets timer. Kravet til kranen er, at den skal transportere 6m3 træflis i timen til forsyningen og samtidig transportere 25m3 ny træflis fra aftipningssiloen, hvor der dagligt bliver aflæsset nyt træflis til forsyningsværket. Vi har ud fra de ønskede krav og de givne længder af den nyetablerede hal, beregnet, at kranen skal udstyres med en 1.6m3 el-hydraulisk skovlgrab, og at hastighederne på langs og tværs skal være henholdsvis 40m/min. og 30m/min, samt at kranens hastighed op/ned skal være 20m/min.

Kørsel i døgndrift

Kranen skal køre fuldautomatisk, driftssikkert og uden opsyn i alle døgnets 24 timer, som stiller yderligere krav til kranens konstruktion. For at løse dette på den mest hensigtsmæssige måde, har vi valgt at kranen udføres i en kassekonstruktion fremfor en bjælkekonstruktion for at forbedre stivheden, hvorved unødige rystelser i krankonstruktionen formindskes. Der skal være mulighed for nem smøring af kranens bevægelige dele og øvrige tilsyn på kranen, derfor er der etableret en indbygget gangbro på kranen således at kranpersonale nemt kan komme til.  

Krav til valg af komponenter

For at kranen kan køre driftsikkert alle ugens timer og dage, er valg af komponenter en vigtig faktor. Kranen opbygges med hoved komponenter fra tyske Stall, som igennem årtier har leveret driftssikre krankomponenter. El udrustningen bliver primært udført med Siemens komponenter, herunder alle frekvensomformere til drift af alle kranens motorer. Frekvensomformeren til kranens største motor på hejset er udført i en udgave, der leverer strøm tilbage til el nettet når der bremses, så overskudsstrøm ikke bare bliver til unødvendig varme. Frekvensomformerne bidrager til en blød kørsel, og herved reduktion i slidtage af gear og motorer. 

Alle kranens driftskomponenter forbindes sammen i en 2-ledet bus baseret løsning, hvis funktionalitet og korrekte drift konstant overvåges af kranens styresystem. Kranen udstyres med et elektronisk målesystem på tværs og langs, så den kan positioneres ganske præcist. Derudover er det nemt at flytte om på kranens faste kørepositioner.

PLC styresystem til nemme ændringer

Styresystemet der anvendes udføres i fabrikat Siemens. Siemens PLC styresystem er et af de mest udbredte og anvendte i verden, herved garanteres afprøvede og testede komponenter for en stabil drift. Styresystemet monteres med en touch-screen med en let og overskuelig brugerflade, så operatøren nemt kan ændre i måden kranen opererer på. Derudover er der forberedt opkobling til varmeværkets overordnet styresystem, så kranen også kan styres herfra. Styresystemet er forsynet med et modemmodul således det er muligt at servicere / opdatere systemet fra KT Elektric A/S hjemmeadresse uden at skulle sende en tekniker til varmeværket. Kranens styresystem er lagerindelt og brugeren kan frit vælge mellem op til 5 hovedlager og 2 lempelagre. I hovedlagre kan operatøren vælge at opmagasinerer forskellige kvaliteter af træflis, hvor f.eks. indholdet af vand i flisen kan variere.

Find flere spændende
nyheder her