Udvidelse af biogasanlæg

Del på sociale medier

Udvidelse af biogasanlæg i Brande

Vi kører på sidste etape af projektet i udvidelsen af biogasanlægget i Brande, hvor Nature Energy, som er biogasproducenter og Axel Månsson, som er producent af økologiske grøntsager og æg, sammen driver et biogasanlæg. KT Elektric har de seneste måneder udført mange spændende arbejdsopgaver på det flotte projekt. Med udvidelsen af det store biogasanlæg, vil det årligt producere op mod 18 millioner kubikmeter biometan, som sendes ud på det landsdækkende naturgasnet.
 
På projektet har vores automationsafdeling i KT Elektric i samarbejde Nature Energy Støvring A/S udført komplet bygnings-el i anlæggets nye modtagehal, dette omfatter belysning, føringsveje og tavler. Udover dette, har vi udført proces-el på de nye reaktor tanke, for- og efterlager tanke, gasblæsere, gasfakkel, pumper, H2S-renser, MR-station og kedel- og luftrensningsanlæg.
 
Den biomasse, der bliver kørt ind i anlægget, kommer fra de omkringliggende landmænd og består typisk af store mængder husdyrgødning. Gødningen bliver kørt gennem reaktortankene, hvor den omdannes til biogas og flydende gødning. Når biogassen er udvundet fra de store mængder af husdyrgødning, bliver den renset for CO2 og svovlbrinte og sendes ud på naturgasnettet, den resterende flydende biomasse anvendes som gødning. Den afgassede gylle fra reaktoren bliver sendt tilbage til landmændene og deres afgrøder. Den afgassede biomasse, der har været igennem reaktoren afgiver i mindre grad klimabelastende gasser end den rå gylle og giver landmændene højere gødningsværdi.
 
Det er minimalt, hvad der går til spilde på det store biogasanlæg, hvor husdyrgødning udnyttes til at uddrive biogas, der senere i processen opgraderes og sendes på naturgasnettet, og afgasset gylle med forbedret gødningsværdi, som sendes tilbage til landmændene. Begge veje rundt, nedbringer det udslippet af gasarter, der kan være belastende for vores klima.  Der kan udover at udvinde biogas fra husdyrgødning, også fremstilles biogas af rester fra fødevareindustrien, madrester fra husholdninger og restauranter og kasserede madvarer fra supermarkeder.

Tidligere
Næste

Find flere spændende
nyheder her