IBI styringer til Nyt Aalborg Universitetshospital

Del på sociale medier

IBI-styringer til Nyt Aalborg Universitetshospital

På det nye universitetshospital skal vores BMS-afdeling levere over 2500 IBI-bokse til hovedparten af alle rum, som skal kunne styre det enkelte rum med hensyn til varme og ventilation. I sengestuerne udveksles der ydermere signal med persiennerne, som er indbygget i vinduerne, dette er for at man senere kan give patienterne mulighed for at styre persiennerne via en samlet app løsning. Med IBI styringen af rummene sikres det mest optimale indeklima, uagtet om det er en sengestue eller en operationsstue, med forskellige temperatur setpunkter over henholdsvis leje og kirurg.

Intelligente installationer kan kombineres til at styre mange af bygningens tekniske installationer, og det kan, ligesom i dette tilfælde, betyde store driftsmæssige besparelser. Samtidig bliver bygningens indeklima behageligere for brugerne og energieffektiviteten bliver høj. Den almindelig IBI-boks indeholder et touch display, som udover at måle rumtemperaturen, også fungerer som betjeningspanel for den almindelige bruger, hvor de har mulighed for at se den aktuelle temperatur, samt at ændre temperatur setpunktet. Udover det, er der placeret en VOC-føler i udsugningskanalen, som måler den generelle luftkvalitet. Dertil kommer VAV-spjæld på indblæsningen og udsugningen, hvor der kommunikeres Modbus, på den måde får vi så mange informationer ud af spjældene som muligt, såsom aktuel luftmængde, åbningsgrad på spjæld, fejlsignal mv. Sluttelig er der i den almindelige IBI-boks også en trykuafhængig ventil til radiatoren, som vi styrer via en motorventil. Det smarte ved den trykuafhængige ventil er, at det minimerer den tid VVS skal bruge på indregulering, da ventilen, uagtet trykket, vil levere den vandmængde som vi har foruddefineret.

Ved bygningsautomatik og intelligente installationer kan man uden menneskelig indblanding, overvåge sin bygning og registrere, hvis der skulle forekomme ændrede forhold i eller uden for bygningen. Med det samlede BMS vi leverer til NAU, har driften mulighed for at overvåge bygningen fra centralt, hvis der skulle opstå fejl eller ændrede forhold i bygningen. De forskellige alarmer kommer i prioriteret rækkefølge, således driftspersonalet nemt kan overskue, hvilke alarmer de skal reagere på først.

Tidligere
Næste

Energibesparende installationer

På NAU har man valgt at styre ventilationsanlæggene efter et dynamisk tryk, hvilket er noget vi har stor erfaring med, da vi har lavet lignende løsninger på andre projekter. Formålet er sænke trykket så meget som muligt på ventilationsanlægget, så det kan levere luft nok til alle rum, men omvendt ikke har et unødig højt tryk, derved sikres et lavere energiforbrug på ventilationsanlægget.

Som tidligere nævnt er alle VAV-spjæld med Modbus kommunikation, som via IBI-boksen opsamler alle data fra spjældene, heriblandt åbningsgraden, som bliver brugt til styring af ventilationsanlæggene. Der er til hvert ventilationssystem, som består af adskillige ventilationsanlæg, afsat to trykstyringsbokse. I hver af disse er der placeret en PLC, som blandt andet opsamler data fra alle VAV-spjæld, som er placeret i det pågældende ventilationssystem. Boksen detekterer spjældene og deres åbningsgrad, og vælger det spjæld med den største åbningsgrad, er denne under et definerbart setpunkt, giver trykstyringsboksen ventilationsanlæggene besked om at sænke hastigheden, indtil setpunktet nås. Det samme gælder selvfølgelige i omvendt rækkefølge. Dertil kommer, at trykstyringsboksen også kigger på de ønskede rumtemperatur setpunkter i de forskellige rum, og regulerer indblæsningstemperaturen på ventilationsanlæggene efter det. Om det så er efter lavest ønskede temperatur, gennemsnit eller andet, kan styres fra BMS brugerfladen. Derudover har trykstyringsboksen også en række af andre funktioner, heriblandt styring i forbindelse med brand, opstart og nedlukning af de forskellige ventilationsanlæg. Da trykstyringsboksen udgør så en vigtig del af styringen på sygehuset, er der som tidligere nævnt, placeret to stk., for at sikre redundans, så hvis der er én boks som falder ud, tager den anden over.

Find flere spændende
nyheder her